heavenred3
(Account not Activated)


Registriert seit: 06.01.2021
Geburtstag: September 28
Ortszeit: 21.10.2021 um 03:04
Status: Offline

Informationen über heavenred3
Registriert seit: 06.01.2021
Letzter Besuch: 07.01.2021 22:25
Beiträge (gesamt): 0 (0 Beiträge pro Tag | 0 Prozent aller Beiträge)
(Alle Themen findenAlle Beiträge finden)
Gesamte Onlinezeit: 3 Sekunden
Empfohlene Benutzer: 0

Kontaktdetails für heavenred3
Webseite: http://www.pearltrees.com/spaintea0
Private Nachricht:
ICQ-Nummer:
AIM-ID:
Yahoo-ID:
MSN-ID:
Zusätzliche Informationen über heavenred3
Sex: Other
Location:
Bio: Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 426, hàng thứ ba. Chúng ta giảng đến phiền não. Tiên Chú kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Đinh Phước Bảo. Hoàng Niệm Tổ dẫn chứng ở đây. Đoạn này nói về sáu loại căn bản phiền não. Hai mươi loại tuỳ phiền não. Đây là những điều Pháp tướng tông nói. Đầu tiên chúng ta giới thiệu sơ lược về tư tưởng của Pháp tướng tông để mọi người cùng nhau học tập, sau đó trở lại xem tiếp đoạn kinh văn này sẽ dễ lý giải hơn. Chúng ta nói sáu loại căn bản phiền não trước, đây là điều nghiêm trọng nhất. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - 600 Tập)
http://www.pearltrees.com/spaintea0

Kontakt | WelzNet.de | Nach oben | Zum Inhalt | Archiv-Modus | RSS-Synchronisation